ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Ο Ειδικός Καρδιολόγος Ιωάννης Αναστασόπουλος προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της ειδικότητάς του, τόσο στο ιατρείο που διατηρεί επί της οδού Χρ. Παγώνη 10 στην Καλαμάτα, όσο και με κατ’ οίκον επισκέψεις με φορητό εξοπλισμό (ηλεκτροκαρδιογράφο, φορητό υπέρηχο, Holter ρυθμού και πίεσης).
 
Το ιατρείο είναι άρτια εξοπλισμένο με σύγχρονα καρδιολογικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, δίνοντας τη δυνατότητα για ακριβή διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αναλύονται ως εξής:
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων & εργαστηριακών εξετάσεων του ΕΟΠΥΥ
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
 • Υπερηχογράφημα καρδιάς & μεγάλων αγγείων του θώρακα (ανιούσα - κατιούσα αορτή, αορτικό τόξο, πνευμονική αρτηρία)
 • Νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (Ιστική Doppler απεικόνιση - TDI, 2D STRAIN - SPECKLE TRACKING)
 • Δυναμική ηχωκαρδιογραφία (STRESS ECHO)
 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
 • Δοκιμασία (test) κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα
 • Holter ρυθμού 24/48ώρου (Περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία)
 • Holter πίεσης
 • Διερεύνηση επεισοδίων ζάλης & λιποθυμικών - συγκοπτικών επεισοδίων με συσκευή Loop Recorder
 • Aρτηριακή Υπέρταση: Διάγνωση, έλεγχος για δευτεροπαθή υπέρταση, θεραπευτική αντιμετώπιση και επεμβατική αντιμετώπιση ανθεκτικών μορφών υπέρτασης (συνεργασία με Ιατρείο Υπέρτασης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του «Ιπποκρατείου» Νοσοκομείου Αθηνών)
 • Στεφανιαία Νόσος: Πρόληψη - Θεραπεία, Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου (Risk Stratification), Eπεμβατική αντιμετώπιση με στεφανιογραφία – αγγειοπλαστική ή επέμβαση ByPass (συνεργασία με κορυφαία αιμοδυναμικά τμήματα & καρδιοχειρουργικά κέντρα των Αθηνών)
 • Αρρυθμίες - Κολπική μαρμαρυγή: Διάγνωση, εκτίμηση κινδύνου, φαρμακευτική & επεμβατική αντιμετώπιση (συνεργασία με κορυφαία εργαστήρια Ηλεκτροφυσιολογικής Μελέτης των Αθηνών)
 • Βαλβιδοπάθειες: Διάγνωση & φαρμακευτική - επεμβατική αντιμετώπιση
 • Καρδιακή Ανεπάρκεια: Διάγνωση & αντιμετώπιση
 • Δυσλιπιδαιμία
 • Προαθλητικός & προσχολικός έλεγχος
 • Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών & ψηφιακή καταχώριση και αποθήκευση των υπερηχοκαρδιογραφικών εξετάσεων, για τη συστηματική και σωστή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων

Η ανάγκη άμεσης και ποιοτικής παροχής ιατρικής φροντίδας στους ασθενείς δεν περιορίζεται στο χώρο του ιατρείου. Παρέχεται η δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης του ιατρού, όπου και προσφέρονται στο χώρο του ασθενούς οι παρακάτω εξετάσεις:

 • Κλινική εξέταση
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
 • Υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς
 • Holter ρυθμού 24/48ώρου
 • Holter πίεσης